budowlana, projekty domów
Menu strony

Zbadanie gruntu przed wybudowaniem domu to coś niezbędnego. Ta czynność powinna być obowiązkowa

Niewątpliwie nie da się porządnie zaplanować fundamentów, jeśli nie jest przetestowany grunt, na którym powinien być budowany dom.

Musimy o tym pamiętać i bezwzględnie sprawdzić zagęszczenie gruntu, tym bardziej kiedy nasi sąsiedzi skarżą się na te kłopoty. Udokumentowanie badań podłoża gruntowego opracowuje inżynier geotechnik bazując na badaniach, które przeprowadza w terenie.

W dzisiejszych czasach faktycznie trudno odnaleźć jest wartościowe informacje, zatem zgłąb praktyczne materiały, które przykują Twoją uwagę.

zazwyczaj tego rodzaju pomiary są wzbogacone przez badania laboratoryjne.

Planujący budowę sądzą czasami, iż małe budynki, przekazujące na podłoże małe obciążenia, a przecież do takich na pewno należą domki jednorodzinne, nie są warte robienia badań geotektonicznych. Co więcej, tego typu potrzeby nie wyznaczabezsprzecznie Prawo budowlane, wedle którego projekt budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich, a także agrotechniczne warunki tworzenia projektów budowlanych w zależności od potrzeb.

Jeżeli chcesz, aby podobne wiadomości zostały Ci w pamięci na dłuższy czas, sprawdź witrynę (http://www.partnerzy.pl/), do której link jest tutaj. Są w tamtym miejscu bardzo analogiczne informacje.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej budynki jedno czy dwukondygnacyjne określa się w pierwszej kategorii agrotechnicznej. Posiada ona niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.
budowa


Dla takich więc wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. Nie ma więc jasnego i idealnego przepisu, który nakazywałby inwestorowi zlecenie badania gruntu. Równocześnie, wiele urzędów dających pozwolenia na budowę nie każe nawet przedstawiać wraz z projektem budowlanym udokumentowania badań podłoża gruntowego. Nośność znacznej liczby gruntów w Polsce klasyfikuje się jako dobra do bezpiecznego postawienia domów jednorodzinnych. jednak kłopoty tych, którzy wybudowali domy na niepewnym podłożu, wskazują, iż zdecydowanie lepiej mieć świadomość które grunty pojawiają się na działce gdzie chcemy budować. W innym wypadku będziemy skazani na wzmacnianie podłoża, a nie wiadomo, czy w ogóle da to jakieś rezultaty. Wszystko bowiem jest zależne od tego, z jakimi gruntami mamy do czynienia i czy stabilizacja gruntów coś może dać.


Na których więc gruntach budowa jest niemożliwa? Bardzo niekorzystnym podłożem są również grunty nasypowe, a więc tego rodzaju, które zostały przez człowieka poruszone z miejsca swego naturalnego występowania i złożone bez zagęszczenia. Grunty tego typu z trudnością poddają się akcji zagęszczania,z kolei w zetknięciu z wodą opadową zbyt prosto się uplastyczniają. Z tego powodu, podłoże z takich gruntów jest kompletnie niedobre pod budowę.
2019/05/31, 10:38:51